3-D Technieken
De 3-D Surface Modeler techniek

3-D modellen beschrijven de werkelijke structuur van het model.
Het model wordt opgebouwd uit lijnen, bogen en polygonen.
De ruimtelijke structuur wordt ge´miteerd door rechte of gekromde vlakken te beschrijven die het bedoelde volume omsluiten.
Deze vlakken en volumes kunnen van een kleur of van een textuur (materiaal) voorzien worden.
Voorbeeld dakvoet-constructiedetail
Het inkleuren van vlakken of van een texture voorzien.


De 3-D Bspline surface techniek

Deze zogenaamde NURBS. oftewel
Non Uniform Relational BsplineS, zullen in de nabije toekomst een steeds belangrijkere rol in het ontwerp- en tekenproces gaan spelen. Door middel van NURBS kunnen namelijk de meest ingewikkelde vormen, bedacht door veeleisende ontwerpers en constructeurs, gerealiseerd worden.
Escher objecten


De 3-D Solid Modeler techniek

Met deze techniek is het mogelijk om primitieven te plaatsen en er boolean operations mee uit te voeren.
Daarnaast is feature modellering mogelijk. Hiermee kunnen bijvoorbeeld hoeken afgerond worden en sleuven of gaten aan het model worden toegevoegd.Deze werkwijze is te vergelijken met boetseren.