Rendering
Hoewel de term "rendering" vaak voor het gehele werkgebied gebruikt wordt, dient in feite onderscheid gemaakt te worden tussen Modelling en Rendering.
Hierbij is Modelling het geheel van activiteiten voor het samenstellen van een plaatje. Hier komen o.a. hun textuur, oppervlaktegegevens, camera en lichtbronplaatsing etc. aan de orde. Rendering is het eigenlijke doorrekenen van het model met behulp van de door de modeller verstrekte gegevens. Deze activiteiten wordt ook wel "image processing" genoemd.

Buro GraphicStation gebruikt de meest geavanceerde renderingsoftware voor o.a. het Phong- en Ray-tracing principe.

Het Phong principe

Dit principe bepaalt de basiskleur van elke pixel in het vlak en berekend onder invloed van lichtval en oppervlaktestructuur de uiteindelijke kleur. Dit is nodig om glinstereffecten en realistisch kleurverloop te verkrijgen.

Het Ray-tracing principe

Ook hier wordt een loodrechte straal ingelaten op het model. Bovendien wordt er rekening gehouden met het reflecterend vermogen van een oppervlak.
Als een oppervlak dus weerkaatsend is zullen andere objecten zichtbaar zijn in dit vlak.


Mogelijkheden ten aanzien van lichtbronnen

Gevel bij avond
Gevel bij dag